Aktualizácia výzvy 7.2

Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa LEADER s účinnosťou od 2.12.2019 sa menia prílohy výzvy.