Výzva IROP-CLLD-X178-512-004 aktualizácia č.2

Zverejnené 20.01.2022

AKTUALIZÁCIA č.2 (účinná od 18.1.2022) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X178-512-004 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 13.1.2021

Dátum ukončenia 7. kola: 30.09.2022

Dátum ukončenia 6. kola: 30.06.2022

Dátum ukončenia 5. kola: 30.03.2022

Dátum ukončenia 4. kola: 30.12.2021

Dátum ukončenia 3. kola: 30.09.2021

Dátum ukončenia 2. kola: 30.06.2021

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 31.3.2021

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-X178-512-004

Informácia o aktualizácii č.2 výzvy IROP-CLLD-X178-512-004

Dokumenty na stiahnutie

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy ŽoPr k výzve na stiahnutie:

Príručky

Vzor zmluvy o príspevok