Výzva IROP-CLLD-X178-511-001 aktualizácia č.1

AKTUALIZÁCIA č.1 (účinná od 27.05.2021) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X178-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 07.12.2020

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 26.02.2021

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-X178-511-001

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-X178-511-001 č.1 .

Dokumenty na stiahnutie:

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku: Prílohy k výzve na stiahnutie: Prílohy ŽoPr k výzve na stiahnutie: