HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Založenie

MAS HNp bola založená v roku 2015 spojením obcí dvoch regiónov južného Slovenska, Hont a Novohrad. Väčšina obcí ktoré sú členmi združenia boli členmi aj predchádzajúceho združenia ktoré bolo založené už v roku 2008 s názvom „Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské“ ktoré bolo založené so zámerom regionálneho rozvoja a posilnenia nášho regiónu. Rovnaký cieľ sme si stanovili aj v tomto roku a v jeho duchu sme založili nové verejno – súkromné partnerstvo s názvom „Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo“. Prirodzeným vývojom bolo spojenie sa s obcami z regiónu Novohrad a obcí z mikroregiónu Východný Hont čím vzniklo nové partnerstvo na základoch pôvodných združení. Hlavným cieľom združenia je samozrejme regionálny rozvoj ako verejného sektora, podnikateľského sektora tak aj tretieho sektora a občianskych združení ktoré pôsobia na území združenia, pričom na tieto ciele bola spracovaná „Integrovaná stratégia územia MAS HNp ktorá obsahuje konkrétne prostriedky na dosiahnutie cieľov."

Štruktúra

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
Sídlo
Bzovík 299, 962 41  Bzovík
Filiálka
Marianské Námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
Predseda
Boris Sedmák
Podpredseda
Ing. Bariak Aladár
Výbor
verejný sektor
Sedmák Boris obec Bzovík
Ing. Bariak Aladár mesto Modrý kameň
Gregáň Milan obec Čekovce
Triznová Anna obec Sucháň
súkromný sektor
Monišová Mária W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík
Oremová Valéria OZ Rodičov Materskej školy Senohrad
Penksová Tatiana FO
Korčok Ľubomír ERKOR spol. s r.o.
Vaník Dalibor D.M.V. s.r.o.
Dozorná rada
verejný sektor
Mgr. Jaďuďová Mária obec Dolný Badín
súkromný sektor
Sarvašová Katarína FO
Matejkin Štefan FO
Členské poplatky
Obec/Mesto 0,2 €/rok/obyvateľ
FO/PO 20 €/rok

Členovia

verejný sektor
Sedmák Boris Bzovík
Boďová Margita Bc. Cerovo
Sliacky Ján Čabradský Vrbovok
Gregáň Milan Čekovce
Alakša Adam Dolné Mladonice
Jaďuďová Mária Mgr. Dolný Badín
Drígeľová Ivana Drienovo
Korčoková Erika Horné Mladonice
Hnilicová Mária Horný Badín
Vicianová Adriana Jalšovík
Čižmár Peter Kozí Vrbovok
Farbiaková Mária Lackov
Tuhárska Ľubica Litava
Šulcová Mária Mgr Selce
Bartková Oľga Mgr. Senohrad
Melaga Miroslav Trpín
Babiaková Anna Uňatín
Hollý Jozef Zemiansky Vrbovok
Škraban Štefan Dačov Lom
Bartók Cyril Bc. Dolné Plachtince
Nozdrovický Ladi Horné Plachtince
Bariak Aladár Ing Modrý Kameň
Čierny Tibor Ing. Príbelce
Benko Štefan Stredné Plachtince
Triznová Anna Sucháň
súkromný sektor
Monišová Mária W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík
Fekiač Jozef FO
Dlhopolec Matúš FO
Sedmáková Janka Ing. GEO SLUŽBY s.r.o.
Slaný Dušan FO
Sedmáková Mária FO
Sliacka Erika Erika Sliacka ŽO
Ľupták Jozef Ing. VČELÁRSTVO Jozef Ľupták ŽO
Piatrová Andrea Mgr. FO
Korčok Ľubomír ERKOR spol. s r.o.
Svoreňová Angela FO
Carpona Mikuláši Martin Ing. OZ THZ
Čižmár Marián Marián Čižmár - STOLÁRSTVO ŽO
Farbiak Peter Ing. FO
Parobková Andrea Ing. FO
Matejkin Štefan FO
Sedmák Štefan FO
Alakša Andrej Ing. Ing. Andrej Alakša ŽO
Oremová Valéria OZ Rodičov Materskej školy Senohrad
Očovský Ján FO
Horečná Budinská Jana FO
Vaník Dalibor D.M.V. s.r.o.
Haľama Miloslav OZ Hradčan
Bariak Dalibor Ing. FO
Kollár Pavel Ing. FO
Penksová Tatiana FO
Sarvašová Katarína FO