HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Založenie

Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo bola založená v roku 2015 spojením obcí dvoch regiónov južného Slovenska, Hont a Novohrad, ktoré sa nachádzajú v okresoch Krupina a Veľký Krtíš, so zámerom rozvíjať a posilňovať náš región, v rámci CLLD (Community Led Local Development) – Miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prirodzeným vývojom bolo spojenie sa obcí z východnej časti okresu Krupina s obcami z regiónu Novohrad a obcí z mikroregiónu Východný Hont, čím vzniklo nové partnerstvo na základoch predchádzajúcich zoskupení. Hlavným cieľom združenia je regionálny rozvoj v oblasti verejného sektora (25 členov, z toho 1 mesto a 24 obcí), v oblasti podnikateľského sektora (9 členov) a v oblasti občianskeho sektora (18 členov, z toho 4 občianske združenia a 14 občanov), ktoré pôsobia na území združenia, pričom na realizáciu hlavného cieľa bola spracovaná „Stratégia CLLD MAS HNP“, ktorá obsahuje konkrétne prostriedky na dosiahnutie jednotlivých cieľov.

Štruktúra

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
Sídlo
Bzovík 299, 962 41  Bzovík
Predseda
Boris Sedmák
Podpredseda
Ing. Aladár Bariak

Výbor

verejný sektor
Obec Bzovík Boris Sedmák
Obec Čekovce Milan Gregáň
Obec Sucháň Anna Triznová
Mesto Modrý Kameň Ing. Mária Bednárová
občiansky sektor
Ing. Aladár Bariak
OZ Baraskový spolok Jozef Toldy
podnikateľský sektor
W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík Mária Monišová
ERKOR spol. s r.o. Ľubomír Korčok
Erika Sliacka
Členské poplatky
Obec/Mesto 0,2 €/rok/obyvateľ
FO/PO 20 €/rok

Členovia

verejný sektor
Obec Bzovík Boris Sedmák
Obec Cerovo Margita Boďová
Obec Čabradský Vrbovok Ján Sliacky
Obec Čekovce Milan Gregáň
Obec Dolné Mladonice Adam Alakša
Obec Dolný Badín Mgr. Mária Jaďuďová
Obec Drienovo Ivana Drígeľová
Obec Horné Mladonice Erika Korčoková
Obec Horný Badín Mária Hnilicová
Obec Jalšovík Adriana Vicianová
Obec Kozí Vrbovok Peter Čižmár
Obec Lackov Ing. Andrea Parobková
Obec Litava Ľubica Tuhárska
Obec Selce Mgr. Mária Šulcová
Obec Senohrad Mgr. Oľga Bartková
Obec Trpín Miroslav Melaga
Obec Uňatín Lenka Sedmáková
Obec Zemiansky Vrbovok Jana Horečná Budinská
Obec Dačov Lom Štefan Škraban
Obec Dolné Plachtince Cyril Bartók
Obec Horné Plachtince Ladislav Nozdrovický
Mesto Modrý Kameň Ing. Mária Bednárová
Obec Príbelce Ing. Tibor Čierny
Obec Stredné Plachtince Štefan Benko
Obec Sucháň Anna Triznová
občiansky sektor
Matúš Dlhopolec
Ing. Aladár Bariak
Angela Svoreňová
DHZ Jalšovík Ing. Martin Mikuláši
Ing. Peter Farbiak
Jozef Hollý
Štefan Matejkin
Štefan Sedmák
OZ Rodičov Materskej Školy Senohrad Ing. Lucia Lazárová
Ján Očovský
Ing. Pavel Kollár
Ing. Dalibor Bariak
OZ Hradčan Miloslav Haľama
Mária Sedmáková
Jozef Fekiač
OZ Baraskový spolok Jozef Toldy
podnikateľský sektor
Geo Služby s.r.o. Ing. Janka Sedmáková
Erika Sliacka
VČELÁRSTVO Jozef Ľupták Jozef Ľupták
ERKOR spol. s r.o. Ľubomír Korčok
Marián Čižmár STOLÁRSTVO Marián Čižmár
Ing. Andrej Alakša
D.M.V. s.r.o. Dalibor Vaník
W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík Mária Monišová
Martin Rybnikár
Zorianov dvor s.r.o Ing. Mária Podlesná