AKTUALIZÁCIA VÝZIEV PRV!!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že výzvach PRV pre podopatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4 bola schválená zmena termínu uzatvorenia výzvy na 30.11.2023. Iné zmeny v texte výzvy ani v prílohách nenastali.

Kancelária MAS HNP