Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-511-001

Na základe oznámenia RO pre IROP o schválení aktualizácie č.1 výzvy IROP-CLLD-X178-511-001 bola zverejnená aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-511-001 pre aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

Výzva je určená pre žiadateľov z podnikateľského sektora, t.j. ktorí sú zapísaní v živnostenskom alebo obchodnom registri.

Aktualizovaná výzva vo verzii so sledovaním zmien a bez sledovania zmien je dostupná v sekcii Výzvy IROP.