Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-512-002

Na základe oznámenia RO pre IROP o schválení aktualizácie č.1 výzvy IROP-CLLD-X178-512-002 bola zverejnená aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-512-002 pre aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výzva je určená pre obce a združenia obcí.

Aktualizovaná výzva vo verzii so sledovaním zmien a bez sledovania zmien je dostupná v sekcii Výzvy IROP.