Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-512-004

Na základe oznámenia RO pre IROP o schválení aktualizácie č.1 výzvy IROP-CLLD-X178-512-004 bola zverejnená aktualizácia výzvy IROP-CLLD-X178-512-004 pre aktivitu C2 - Terénne a ambulantné služby Výzva je určená pre občianske združenia, neziskové organizácie a cirkvi a náboženské spoločnosti. Aktualizovaná výzva vo verzii so sledovaním zmien a bez sledovania zmien je dostupná v sekcii Výzvy IROP.