Implementácie stratégie CLLD v rámci IROP

Oznamujeme Vám, že dňa 31.7.2020 nadobudla účinnosť zmluva na financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Hontiansko - Novohradské partnerstvo v rámci IROP, číslo zmluvy IROP-Z-302051X178-511/512-28. Zmluva je zverejnená na portáli crz.gov.sk ako aj v sekcii Zverejňovanie.