MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Koncepcia zamestnávania 50 plus