Najčastejšie otázky a odpovede k podopatreniam 7.2 a 7.4