Oznámenie kancelárie MAS HNP

Kancelária MAS určuje ako konzultačný deň stredu, od 8:00 do 15:00. Prosíme dopredu si dohodnúť telefonicky termín konzultácie. V prípade zvýšeného záujmu bude dohodnutý aj iný termín.