Oznam o zmene loga

Oznamujeme, že s platnosťou od 1.6.2021 zmenila Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo svoje logo.