MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Valné zhromaždenie

výbor o 16:00

Valné zhromaždenie o 17:00

občerstvenie zabezpečené