Zmluva na chod MAS II

Oznamujeme Vám, že dňa 17.6.2020 nadobudla účinnosť zmluva na financovanie chodu MAS č. IROP-Z-302051Y636-511-51. Zmluva je zverejnená na portáli crz.gov.sk aj na našej stránke v sekcii zverejňovanie.