MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Založenie

Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo bola založená v roku 2015 spojením obcí dvoch regiónov južného Slovenska, Hont a Novohrad, ktoré sa nachádzajú v okresoch Krupina a Veľký Krtíš, so zámerom rozvíjať a posilňovať náš región, v rámci CLLD (Community Led Local Development) – Miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prirodzeným vývojom bolo spojenie sa obcí z východnej časti okresu Krupina s obcami z regiónu Novohrad a obcí z mikroregiónu Východný Hont, čím vzniklo nové partnerstvo na základoch predchádzajúcich zoskupení. Hlavným cieľom združenia je regionálny rozvoj v oblasti verejného sektora (25 členov, z toho 1 mesto a 24 obcí), v oblasti podnikateľského sektora (12 členov) a v oblasti občianskeho sektora (15 členov, z toho 3 občianske združenia a 12 občanov), ktoré pôsobia na území združenia, pričom na realizáciu hlavného cieľa bola spracovaná „Stratégia CLLD MAS HNP“, ktorá obsahuje konkrétne prostriedky na dosiahnutie jednotlivých cieľov.

Štruktúra

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
Sídlo
Bzovík 299, 962 41  Bzovík
Predseda
Boris Sedmák
Podpredseda
Ing. Aladár Bariak

Výbor

verejný sektor
Obec Bzovík Boris Sedmák
Obec Čekovce Milan Gregáň
Mesto Modrý Kameň Ing. Mária Bednárová
Obec Sucháň Anna Triznová
občiansky sektor
Ing. Aladár Bariak
OZ Baraskový spolok Jozef Toldy
podnikateľský sektor
Erika Sliacka
ERKOR spol. s r.o. Ľubomír Korčok
W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík Mária Monišová
Členské poplatky
Obec/Mesto 0,2 €/rok/obyvateľ
FO/PO 20 €/rok

Členovia

občiansky sektor
Matúš Dlhopolec
Ing. Aladár Bariak
JUDr. Ingrid Urdová
Ing. Peter Farbiak
Jozef Hollý
Štefan Matejkin
OZ Rodičov Materskej Školy Senohrad Ing. Lucia Lazárová
Ján Očovský
Ing. Pavel Kollár
Ing. Dalibor Bariak
OZ Hradčan Miloslav Haľama
Mária Sedmáková
Jozef Fekiač
OZ Baraskový spolok Jozef Toldy
Mgr. Kristína Beracová
podnikateľský sektor
Geo Služby s.r.o. Ing. Janka Sedmáková
Erika Sliacka
VČELÁRSTVO Jozef Ľupták Jozef Ľupták
ERKOR spol. s r.o. Ľubomír Korčok
Marián Čižmár STOLÁRSTVO Marián Čižmár
Ing. Andrej Alakša
D.M.V. s.r.o. Dalibor Vaník
W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík Mária Monišová
IVBP, s.r.o. Marián Rybnikár
Zorianov dvor s.r.o Ing. Mária Podlesná
LORA - art, s.r.o. Ing. Jana Mikulášiová
DADOWOOD s.r.o. Peter Dado