MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Výzvy PRV

25.09.2019
Výzva 6.4
16.09.2019
Výzva 7.5
29.07.2019
Výzva 7.4
19.07.2019
Výzva 4.1
19.07.2019
Výzva 7.2